Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Κατάλογος Δυναστειών Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Κατάλογος Δυναστειών Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Δυναστείες

 

 
Δυναστεία Κωνσταντίνου ( 324- 378)

Κωνσταντίνος Α΄ ο Μέγας
306-337
Θεωρείται ως ο πρώτος Βυζαντινός Αυτοκράτορας.
Μονοκράτορας από το 324.
Κωνστάντιος
337-351
351-361
Συναυτοκράτορας με τα αδέρφια του Κωνσταντίνο Β' και Κώνστα.
Μόνος αυτοκράτορας
Ιουλιανός
361-363
Υπήρξε ο τελευταίος "εθνικός" αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Ιοβιανός
363-364
[Εκτός δυναστείας]
Ουάλης
364-378
[Εκτός δυναστείας]

 
Δυναστεία Θεοδόσιου (379 - 457)

Θεοδόσιος Α' ο Μέγας
379-395
Μόνος αυτοκράτορας μετά το 392.
Αρκάδιος
395-408
Έγινε Αυτοκράτορας της Ανατολής μετά τον θάνατο του πατέρα του.
Θεοδόσιος Β'
408-450
Ορίστηκαν επίτροποί του ο ύπατος Ανθέμιος και η αδελφή του και μετέπειτα αυτοκράτειρα Πουλχερία.
Μαρκιανός
450-457
Ορίστηκε ως διάδοχος (και σύζυγος) από την Πουλχερία,
αδελφή του Θεοδόσιου Β'.

Δυναστεία Λέοντος (457 - 518)

Λέων Α' ο Μακέλλης
457-474
Ήταν απλός στρατιώτης.
Λέων Β'
474
Εγγονός του Λέοντα Α'.
Ζήνων
474-491
Βασιλίσκος, σφετεριστής 475-476.
Αναστάσιος Α' ο Δίκορος
491-518
Ήταν Σιλεντιάριος.

 
Δυναστεία Ιουστινιανού (518 - 610)

Ιουστίνος Α'
518-527
Στρατηγός της αυτοκρατορικής φρουράς των εξκουβιτόρων. Εκλέχθηκε αυτοκράτορας από τον στρατό και τον λαό.
Ιουστινιανός Α' ο Μέγας
527-565
Ανηψιός του Ιουστίνου.
Ιουστίνος Β'
565-578
Ανηψιός του Ιουστινιανού.
Τιβέριος Β'
578-582
Ήταν στρατηγός της αυτοκρατορικής φρουράς των εξκουβιτόρων.
Μαυρίκιος
582-602
Ήταν στρατηγός.
Φωκάς
602-610
Σφετεριστής.

 
 
Δυναστεία Ηράκλειου (610 - 717)

Ηράκλειος
610-641
Γιος του έξαρχου της Αφρικής Ηράκλειου.
Κωνσταντίνος Γ'
641
Γιος του Ηράκλειου από τον πρώτο του γάμο με την Ευδοκία.
Ηρακλεωνάς
641
Κώνστας Β'
642-668
Γιος του Κωνσταντίνου Γ'.
Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος
668-685
Γιος του Κώνστα Β'.
Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος
[1η φορά]
685-695
Γιος του Κωνσταντίνου Δ'.
Λεόντιος
695-698
Στρατηγός από την Ισαυρία.
Τιβέριος Γ' o Αψίμαρος
698-705
Γερμανικής καταγωγής.
Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος
[2η φορά]
705-711
Aνέκτησε πάλι τον θρόνο το 705 μ.Χ. ανατρέποντας τον Τιβέριο Γ'.
Φιλιππικός Βαρδάνης
711-713
[Εκτός δυναστείας].
Στρατηγός Αρμένικης καταγωγής.
Αναστάσιος Β' Αρτέμιος
713-716
[Εκτός δυναστείας].
Θεοδόσιος Γ' ο Αδραμυττηνός
716-717
[Εκτός δυναστείας].

 
Δυναστεία Ισαύρων (717 - 820)

Λέων Γ'
717-741
Ήταν στρατηγός.
Κωνσταντίνος Ε' o Κοπρώνυμος
741-775
Γιος του Λέων Γ'.
Λέων Δ' ο Χάζαρος
775-780
Γιος του Κωνσταντίνου Ε΄.
Κωνσταντίνος ΣΤ'
780-797
Γιος του Λέων Δ'.
Ειρήνη η Αθηναία
797-802
Σύζυγος του Λέοντος Δ'.
Νικηφόρος Α'
802-811
Ήταν λογοθέτης του γενικού (πρωθυπουργός).
Σταυράκιος
811
[Εκτός δυναστείας].
Μιχαήλ Α' Ραγκαβές
811-813
[Εκτός δυναστείας].
Λέων Ε' ο Αρμένιος
813-820
[Εκτός δυναστείας].

Δυναστεία Αμορίου ή Φρυγική (820-867)

Μιχαήλ Β' (ο Τραυλός)
820-829
Ήταν στρατιωτικός αξιωματούχος.
Θεόφιλος
829-842
Ήταν γιος του Μιχαήλ Β'.
Μιχαήλ Γ' ο Μέθυσος
842-867
Ήταν γιος του Θεόφιλου.

Δυναστεία Μακεδόνων και Λεκαπηνών (867 - 1059)

Βασίλειος Α'
867-886
Ταπεινής καταγωγής, κέρδισε την εύνοια του
αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ'.
Λέων ΣΤ' ο Σοφός
886-912
Γιος του Βασίλειου Α'.
Αλέξανδρος Γ'
912-913
Γιος του Βασίλειου Α'.
Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος
913-919
Γιος του Λέων ΣΤ'.
Ρωμανός Α’ ο Λεκαπηνός
919-944
Ήταν Δρουγγάριος.
Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος
944-959
Mονοκράτορας.
Ρωμανός Β'
959-963
Γιος του Κωνσταντίνου Ζ'.
Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος
963
Γιος του Ρωμανού Β'.
Αυτοκράτορας σε ηλικία 5 ετών.
Νικηφόρος Β' Φωκάς
963-969
Ήταν δομέστικος των σχολών της Ανατολής.
Ιωάννης Α' Τσιμισκής
969-976
Στρατηγός.
Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος
976-1025
Μονοκράτορας μετά τον θάνατο του Ιωάννη Α'.
Κωνσταντίνος Η' ο Πορφυρογέννητος
1025-1028
Γιος του Ρωμανού Β' και αδελφός του Βασίλειου Β'.
Ρωμανός Γ' Αργυρός ή Αργυρόπουλος
1028-1034
Λόγιος και πατρίκιος. Νυμφεύθηκε τη Ζωή.
Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών
1034-1041
Θαλαμηπόλος των Ανακτόρων,
ταπεινής καταγωγής τον παντρεύτηκε η Ζωή
και τον επέβαλε ως Αυτοκράτορα.
Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης
1041-1042
Γιος του πατρίκιου και ναυάρχου Στέφανου,
ανηψιός του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Δ΄, έγινε
αυτοκράτορας νυμφευόμενος τη Ζωή.
Ζωή και Θεοδώρα
1042
Συναυτοκράτειρες - κόρες του Κωνσταντίνου Η'.
Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος
1042-1055
Τον διόρισε η Ζωή Δικαστή Ελλήνων και
στην συνέχεια τον παντρεύτηκε
κάνοντάς τον αυτοκράτορα.
Θεοδώρα η Πορφυρογέννητη
2η φορά
1055-1056
Ανέλαβε τη διακυβέρνηση μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Θ'.
Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός
1056-1057
[Εκτός δυναστείας]

 
Δυναστείες Δουκάδων και Κομνηνών (1057 - 1185)

Θυρεός ΔουκάδωνΘυρεός Κομνηνών
Ισαάκιος Α' ο Κομνηνός
1057-1059
Γιος του Μανουήλ Ερωτικού Κομνηνού,
στρατηγού της Ανατολής επί αυτοκράτορα
Βασιλείου Β'.
Κωνσταντίνος Ι' Δούκας
1059-1067
Ήταν γιος του Ανδρόνικου Δούκα,
ενός Παφλαγόνα ευγενή.
Μιχαήλ Ζ' Δούκας Παραπινάκης
1067-1068
Γιος του Κωνσταντίνου Ι΄ Δούκα και της Ευδοκίας.
Ρωμανός Δ' (ο Διογένης)
1068-1071
Άρχοντας και στρατιωτικός διοικητής της Καππαδοκίας. Έγινε αυτοκράτορας όταν τον παντρεύτηκε η Ευδοκία.
Μιχαήλ Ζ' Δούκας Παραπινάκης
1071-1078
Ανέβηκε πάλι στον θρόνο,
μετά την ήττα του Ρωμανού Δ' στο Μαντζικέρτ.
Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης
1078-1081
Στρατηγός, κυβερνήτης του θέματος Ανατολής
και διοικητής του στρατού στην Ασία.
Έγινε αυτοκράτορας στασιάζοντας
κατά του Μιχαήλ Ζ'.
Αλέξιος Α' Κομνηνός
1081-1118
Από τη μεγάλη αριστοκρατική στρατιωτική
οικογένεια των Κομνηνών.
Ιωάννης Β' Κομνηνός Καλοϊωάννης
1118-1143
Γιος του Αλέξιου Α', τον διαδέχθηκε
μετά τον θάνατό του.
Μανουήλ Α' Κομνηνός
1143-1180
Γιος του Ιωάννη Β΄, ο οποίος τον θεώρησε
καταλληλότερο έναντι του πρεσβύτερου Ισαάκ και τον όρισε διάδοχο.
Αλέξιος Β' Κομνηνός
1180-1183
Γιος του Μανουήλ Α΄στέφθηκε Αυτοκράτορας
μετά το θάνατο του πατέρα του το 1180,
αλλά η διακυβέρνηση έμεινε ουσιαστικά στα χέρια
της μητέρας του Μαρίας της Αντιοχείας.
Ανδρόνικος Α' Κομνηνός
1183-1185
Γιος του Ισαάκιου Κομνηνού
και εγγονός του Αλέξιου Α'.

Δυναστεία Αγγέλων (1185 - 1204)

Θυρεός Αγγέλων
Ισαάκιος Β' Άγγελος
1185-1195
Ευγενούς καταγωγής αντικατέστησε
τον αυτοκράτοραΑνδρόνικο Α΄ Κομνηνό
μετά τα επεισόδια και τη θανάτωσή του.
Γιος του Ανδρόνικου Αγγέλου.
Εκθρονίστηκε το 1195 από τον Αλέξιο Γ'.
Αλέξιος Γ' Άγγελος
1195-1203
Ήταν δευτερότοκος γιος του Ανδρόνικου Αγγέλου.
Στασίασε κατά του αδερφού του Ισαάκιου Β'
και έγινε αυτοκράτορας.
Αλέξιο Δ'
1203-1204
Γιος του Ισαάκιου Β' Άγγελου, ο οποίος ήταν και
συμβασιλέας.
Αλέξιος Ε' Δούκας ο Μούρτζουφλος
1204
[σφετεριστής]
Βασίλεψε σύντομο χρονικό διάστημα το 1204.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Κωνσταντινούπολη
έπεσε στα χέρια των Σταυροφόρων.

Δυναστεία Λασκαρέων και Βατάτζηδων (1204 - 1260)
Αυτοκρατορία της Νίκαιας

Θυρεός ΛασκάρεωνΘυρεός Βατάτζηδων
Θεόδωρος Α' Λάσκαρις
1204-1222
1ο Αυτοκράτορας της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας.
Στρατιωτικός και γαμπρός του
αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου.
Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης
1222-1254
Διάδοχος και γαμπρός του Θεοδώρου Α΄ Λάσκαρη.
Συνετός κυβερνήτης και ικανός στρατιωτικός.
Θεόδωρος Β' Λάσκαρις
1254-1258
Γιος του Ιωάννη Βατάτζη και της Ειρήνης Λάσκαρη,
και εγγονός του Θεόδωρου Α' Λάσκαρη,
δημιουργού του κράτους της Νικαίας.
Ιωάννης Δ' Λάσκαρις
1258-1260
Γιος του αυτοκράτορα της Νίκαιας, Θεόδωρου Β΄ Λάσκαρη.
Έχασε τον θρόνο του, ενώ ήταν ακόμη ανήλικος,
από τον σφετεριστή Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.

 
Δυναστεία Παλαιολόγων (1260 - 1453)

Θυρεός Παλαιολόγων - Δυναστεία ΡωμαίωνΘυρεός Παλαιολόγων - Αυτοκράτορας ΚωνσταντινουπόλεωςΘυρεός ΠαλαιολόγωνΘυρεός Κωνσταντίνου ΣΤ' Καντακουζηνού
Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος
1260-1282
[σφετεριστής]
Ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων.
Στέφθηκε Αυτοκράτωρ το 1260 στο Νυμφαίον
(ως συναυτοκράτορας του ανήλικου Ιωάννη Δ' Λάσκαρη),
και βασίλεψε μέχρι το θάνατό του.
To 1261 ανακατέλαβε την Κων/πολη με τον στρατηγό Αλέξιο Στρατηγόπουλο.
Ανδρόνικος Β' ο Γέρων
1282-1328
Μεγαλύτερος γιος και διάδοχος του αυτοκράτορα
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου.
Συμβασιλέας ο γιος του Μιχαήλ Θ'.
Ανδρόνικος Γ' ο Νέος
1328-1341
Kατέλαβε την εξουσία με ήπιο πραξικόπημα
κατά του παππού του αυτοκράτορα
Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου.
Ιωάννης Ε'
1341-1347
Kυβέρνησε επισήμως από το 1341
μέχρι το θάνατό του το 1391, ουσιαστικά όμως
είχε τη διοίκηση μόνο μετά το 1354,
κατόπιν της παραιτήσεως του συναυτοκράτορά του
Ιωάννη ΣΤ´ Καντακουζηνού.
Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός
1341-1355
Iστορικός. Kάθισε στο θρόνο από το 1341
μέχρι την εκούσια παραίτησή του το 1354.
Τυπικά όμως, στέφθηκε αυτοκράτορας
μόλις το 1347, ως συναυτοκράτορας του Ιωάννη Ε'.
Ιωάννης Ε'
[2η φορά]
1341-1376
Περίοδος κατά την οποία κυβέρνησε ουσιαστικά.
Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος
1376-1379
Πρωτότοκος υιός του Ιωάννη Ε'
και της Ελένης Καντακουζηνής.
Ιωάννης Ε΄
1379-1390
Ιωάννης Ζ΄
1390
Πρωτότοκος γιος του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Δ'
και της συζύγου του Μαρίας.
Έμεινε στον θρόνο για λίγους μήνες.
Ιωάννης Ε΄
[4η φορά]
1390-1391
Μανουήλ Β΄
1391-1425
Μετά το θάνατο του πατέρα του Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου
ανέλαβε την εξουσία που έμεινε μέχρι τον θάνατό του.
Ιωάννης Η΄
1425-1448
Συμμετείχε ενεργά στη διακυβέρνηση από το 1422,
μετά από την επιδείνωση της υγείας του πατέρα του
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου.
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος
1448-1453
Ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας.
Γιος του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου
και της Ελένης Δραγάση.
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου