Κυριακή 8 Ιουνίου 2014

Οι πύργοι της Μάνης


 
.

 
 
 
             Η ιστορική περιοχή της Πελοποννήσου γύρω από τον Ταΰγετο, η Μάνη, είναι γνωστή για τους Πύργους της, πολλοί από τους οποίους στέκουν ακόμη. Χτισμένοι με υλικά από το περιβάλλον της περιοχής, οι Πύργοι είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με το τοπίο.Οι Πύργοι της Μάνης θεωρείται ότι υπήρχαν ήδη από τους Βυζαντινούς χρόνους, όμως οι πιο παλιοί από αυτούς ήταν λιγότερο γεροί και γκρεμίζονταν κυρίως από τους σεισμούς.

           
              
 

           Οι πύργοι της Μάνης αποτελούν μια μοναδική στην Ελλάδα κατηγορία αρχιτεκτονικών έργων. Μέσα στην αγριάδα και την μοναξιά του τοπίου της Μάνης οι πύργοι, μοιάζουν σαν να ανήκουν σε αυτό το μέρος όσο και οι βράχοι και οι πτυχώσεις των βουνών ολόγυρα. Πραγματικά, με την λιτή και αυστηρή αρχιτεκτονική τους, κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από το άφθονο υλικό του τόπου, την πέτρα, είναι σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο της Μάνης. Οι πύργοι αποτελούν χαρακτηριστική εικόνα της Μάνης, στους οικισμούς αλλά και έξω από αυτούς.
             Υπήρχαν από τη βυζαντινή περίοδο (από τα χρόνια του Ιουστινιανού αναφέρεται η ύπαρξη πύργων στη Μάνη) και έχουν την καταγωγή τους από τα βυζαντινά μονοπύργια, αυτοί όμως που συνδέονται με την ιδιαίτερη μανιάτικη αρχιτεκτονική εμφανίζονται στα τέλη του13ου αι. μετά τη Φραγκοκρατία.
             Τότε Φράγκοι αξιωματούχοι από τον Μυστρά και άλλες γύρω περιοχές εγκαταστάθηκαν στις περιοχές Κοίτα και Νόμια. Πύργοι-οχυρά χτίστηκαν και το 15 ο αιώνα από Μανιάτες στρατιώτες που γύρισαν από τη Δύση, όπου πήραν μέρος στους πολέμους των Βενετών.
            Οι πύργοι καθιερώνονται οριστικά στο μανιάτικο χώρο, σαν τοπικό αμυντικό μέσο, τον καιρό της Τουρκοκρατίας, οπότε παίρνουν και την τελική τους μορφή και αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα αποτροπής των επίδοξων κατακτητών της. Εκτός όμως από τους πύργους που είναι χτισμένοι σε διάφορα στρατηγικά σημεία, στενά και περάσματα - που είναι και οι παλιότεροι και αποβλέπουν στην άμυνα του συνόλου -εκατοντάδες άλλοι ιδιωτικοί πύργοι υπάρχουν στη Μάνη, είτε μεμονωμένοι είτε και σε μεγάλες ομάδες, μέσα δηλαδή στους οικισμούς, που αποκτούν έτσι και μια εντελώς ιδιότυπη και χαρακτηριστική φυσιογνωμία, όπως τα χωριά Βάθεια, Κοίτα και Νόμια, στα οποία σώζονται πολλοί ακόμα πύργοι.
            Οι Πύργοι που χτίζονταν από το 18ο αιώνα και μετά, θεωρούνται πιο γεροί. Η κατασκευή τους συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.Η αρχιτεκτονική των Πύργων θεωρείται μοναδική για την Ελλάδα, ενώ η ομοιότητά τους με αντίστοιχα κτίσματα στην Ιταλία, αποκαλύπτει την βενετική επιρροή. Πρόκειται για ψηλά, πέτρινα, πολυώροφα κτίρια, με αυστηρές γραμμές και λίγα, μικρά παράθυρα.
 
 
 
 
 
           Οι πύργοι της Μάνης είναι κατασκευές λιθόδμητες και πολυώροφες, το ύψος τους φτάνει σε ορισμένους και τα 25 μ.κ αι περιλαμβάνουν 4 και 5 ορόφους. Ανάλογα με το μέγεθός τους σε κάτοψη είναι δυνατό να περιλαμβάνουν ολόκληρη την κατοικία ή να αποτελούν το οχυρωμένο τμήμα της, που υψώνεται μέσα από την περιτειχισμένη αυλή.Ο πύργος ήταν ένας μικρός αυτάρκης κόσμος. Εσωτερικά αποτελούνταν από την κατοικία της οικογένειας, το ανώι και τοκατώι, τον αποθηκευτικό χώρο. Γύρω μικρότερα βοηθητικά κτίρια, που περικλείονται από τον τοίχο του αυλόγυρου. Οι πολεμόπυργοι είναι κατασκευασμένοι με αιχμηρές τεφρές πέτρες και οχυρώνονταν με ντουφεκότρουπες (πολεμίστρες), οι οποίες ήταν ανοίγματα με σχήμα κωνικό. Πάνω από την κεντρική είσοδο υπήρχαν οι ζεματίστρες για να πετούν καυτό νερό ή λάδι στους εχθρούς.Ζ εματίστρες επίσης υπήρχαν και στους πετρομάχους, στις γωνίες των πύργων για να εμποδίζουν τους εισβολείς να προσβάλλουν τους πύργους.
 
 
 
 
 
 
 
 
         Οι Πύργοι χτίζονταν με σκοπό να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής τους εκάστοτε εισβολείς.  Το ύψος ήταν συνυφασμένο με την κοινωνική θέση των ιδιοκτητών. Στους Πύργους πραγματοποιούνταν όλες οι παραδοσιακές γιορτές και τα τοπικά έθιμα, τα οποία θεωρείται ότι διατηρήθηκαν μέσα στους αιώνες, λόγω της επιτυχημένης κατασκευής των κτισμάτων, που προστάτευαν τους κατοίκους. Σήμερα, σε όλη την έκταση της Μάνης, στέκουν ακόμη πολλοί πέτρινοι Πύργοι.
 
 
 
 
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου